booking danhostel soenderborg

danhostel sonderborg vollerup

 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri01
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri11
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri02
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri03
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri04
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri05
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri10
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri06
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri07
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri08
 • danhostel sonderborg vollerup fiskeri09

Als Sund er 8 kilometer lang og skaber forbindelsen mellem Sønderborg Bugt og Als Fjord. Nogle steder langs sundet er det muligt at fange flere spændende fiskearter fra land året rundt.

Selvom man i mange år har været klar over, at Als Sund har budt og stadig byder på mange muligheder for lystfiskeri, har det mest været lokale lystfiskere, som har brugt tiden ved dette altid givende fiskevand. Men igennem årene har flere og flere lystfiskere og især kystfiskere, med hang til kystfiskeri efter havørreder, fået øjnene op for de muligheder der er i det sønderjyske sund.

Fra østsiden af sundet på Als, er fiskeriet efter havørreder generelt bedst i sommersæsonen. Her ligger sejlrenden tæt op ad land, hvilket betyder, at vandtemperaturen i den kolde tid, altid vil være koldere end på modsatte side. Det mere stillestående vand - i de lavvandede områder på vestsiden derimod, kan selv i den koldeste tid, langt hurtigere blive opvarmet af solens stråler. Det er nok til, at havørredernes fødeemner flokkes dertil og derfor også havørrederne selv.

Lavvandsområderne er mindre på Als-siden og rammes derfor i højere grad af det mere strømfyldte vand, som ikke kan nå at blive opvarmet på samme måde. Dermed ikke sagt, at man ikke kan fange havørreder i Als Sund fra østsiden i den kolde tid, men fiskeriet er langt bedre langs vestsiden.

Man kan fange havørreder fra land eller vadende i waders på begge sider, men der er flere steder på "Jyllands ”siden, hvor der kan fiskes fra land.

Både fluefiskeren og spinnefiskeren, kan opleve godt fiskeri efter havørreder i området. Ørrederne er ofte at finde tæt under land og det kræver derfor, som regel ikke længere kast for at nå ud til dem.

Man kan benytte blink, kystwoblere og fluer, i både lyse og mørke farver året rundt i Als Sund. Flere steder på vestsiden er også områder med små vige, hvor ørrederne kan fanges fra land med prop og alm. regnorm. Eksempelvis ved Feddet og ved Sandbjerg Gods.

De absolutte bedste årstider til fangst af havørreder i Als Sund, er efterår, vinter og forår.

Torskefiskeriet fra land, kan foregå fra begge sider af sundet. Hovedsageligt fanges torskene fra havnen i den yderste sydvestlige del. Fra starten af Dybbøl Strand og ca. 200 meter ind i sundet. Hvilket også er den eneste del af havnen, hvor man må fiske fra denne side.

På Alssiden fanges torskene oftest under eller omkring den nye bro, samt under vadefiskeri lige nord for den. Her er det dybe vand i kasteafstand flere steder.

Om aftenen og om natten, kan man til tider i sommersæsonen, fange torskene i det lavere vand, hvor de kommer ind for at jage.

Man kan bruge jighaler og tungere jighoveder til fiskeriet efter torsk i Als Sund, samt blink og mindre kastepirke. Er man til det mere afslappede fiskeri, kan man også fiske med silde stykker eller hele skalrejer på et forfang.

Torskene skal i reglen altid findes og fanges nær bunden. Als Sund har en ca. maxdybde på 14 meter det dybeste sted.

De fleste dyrker torskefiskeri i Als Sund fra båd eller jolle. Her kan man ligge over de dybe huller, hvor der oftest er flest torsk, og fiske med pirke, samt forfang med ophængere i form af gummiblæksprutter m.m.

Torskene kan fanges året rundt.

Hornfiskene er stort set, at finde overalt i Als Sund fra maj til og med august. Det kan dog svinge lidt fra år til år. Hornfiskene kan fanges med blink, kystwoblere og agnfisk, såsom silde stykker - hele eller halve tobis og brisling. Brug en prop til dette fiskeri.

Obs:   Havørred og torsk m.fl. har et mindstemål. Dvs. en minimumstørrelse de skal have, før man må hjemtage fiskene. Læs om dem her:

https://fiskeristyrelsen.dk/media/11815/saltvand-web.pdf

Augustenbjorg fjord danhostel sonderborg vollerup alssundbroen danhostel sonderborg vollerup familie

Ved at bruge dette website accepterer du, at der bruges
¨cookies til indsamling af statistik¨ Jeg accepterer cookies fra denne hjemmeside
¨OK til cookies¨