Skip to main content

fisk 1

Lystfiskeri

KYSTEN OMKRING ALS OG SUNDEVED

Kysten omkring Als og Sundeved byder på nogle af Danmarks bedste fiskepladser, især for havørred og torsk.  I overnatter på det bedste vandrerhjem, Danhostel Sønderborg Vollerup

Sønderjylland og øen Als giver Dig som lystfiskere mange muligheder. Om det hedder fra stranden, i jolle eller Put& Take fiske sø. Vi har det perfekte vejr til en god fiskefangst. Ikke for varmt, ikke for meget sol, en lille krusning vind og fiskene bider på. Vi er i gåafstand af Augustenborg Fjord. Her findes sild, hornfisk, ørreder og fladfisk.

LYSTFISKERI I AUGUSTENBORG FJORD 

Augustenborg Fjord byder på noget af Sønderjyllands bedste havørredfiskeri. Fjorden kaster flest ørreder af sig om efteråret, vinteren og om foråret. Sommerfiskeriet i den yderste del, har dog også sine gode perioder.

ALSSUND OG FEDDET

Als Sund er 8 kilometer lang og skaber forbindelsen mellem Sønderborg Bugt og Als Fjord. Nogle steder langs sundet er det muligt, at fange flere spændende fiskearter fra land. Det året rundt.
På Alssiden fanges torskene oftest under eller omkring den nye bro, samt under vadefiskeri lige nord for den. Her er det dybe vand i kasteafstand flere steder.

KEGNÆS ENDE

Parker ved vindmøllerne. Der kan fiskes til begge sider. Stedet fisker specielt godt i foråret.
Drejet    Her er der gennem tiden landet mange store fisk. Fra P-pladsen og til venstre langs dæmningen kan man gå på en sandrevle og fiske ud over stenet bund. Til højre er der stenhøfder samt enkelte store sten, der giver gode standpladser for fisk. Aftenfiskeriet efter torsk er rigtig godt her.

GAMMEL PØL

Nok det sted på Als, hvor der er fanget flest havørreder. Et stykke til venstre for P-pladsen strækker et rev sig langt ud. Revet fisker godt hele året igennem. Til højre er bunden flad med tang og store sten. Stedet fisker generelt godt, mange foretrækker vind fra sydvest. Længere til højre kommer der en bugt med høfder. Solskin og svag nordenvind lokker ofte fiskene helt ind til strandkanten.

VOIGT STRAND

Godt fiskeri til begge sider. Der er fint læ selv i strid vestenvind og under gunstige forhold kan der fiskes fra en sandrevle der hen mod Fynshav bliver større. Vær varsom med revlefiskeriet, der skal vades dybt og der er mange huller. Godt sted om foråret.

TAKSENSAND FYR

Området ligger midt i Nørreskoven. Man parkerer ved fyret og kan ved lavvande nå ud på en sandrevle, som strækker sig langt til begge sider. Fra revlen fiskes over tang og stenbælter. Som alle andre steder på østkysten fisker stedet godt i vest / sydvestlig vind.

FLADBÆK

Et rart sted at fiske, der er læ fra skoven, og selv i stærk sydvestlig vind er havet roligt. Vandet er dybt helt ind til kysten og bunden består af tang og sten. Jo længere man kommer til venstre, jo flere store sten er der. Fisker godt hele året, men bemærk halvårsfredningen til højre.

HAVNBJERG STRAND

Godt fiskeri over en lang strækning. Ved lav vandstand kan man også her nå en sandrevle, der strækker sig til begge sider. Et stykke før pynten til venstre er det - på nær ved ekstremt højvande - altid muligt at komme ud på revlen.

LØNSØMADE

Parker op den store P-plads. Det bedste fiskeri foregår til højre nordpå mod Hellesø. Hele strækket er godt, giv dig god til omkring de små pynter og store sten. Hele strækningen til venstre er en stor muslingebanke med dybt vand helt ind under land. Denne strækning er specielt god om sommeren.

STEVNING NÆS

Et af de mest besøgte steder på Als. Her er der mange havørreder og torsk. Der fiskes til højre rundt om pynten. På den første strækning er vandet lavt, men rundt om pynten - fra de høje skrænter bliver vandet rigtig dybt. Stedet fisker bedst forår og efterår. Det eneste minus er nok, at der ved østenvind ofte, er mange der fisker her.

DYBBØL STRAND

En fin strækning begyndende ved P-pladsen lige overfor slottet. Der fiskes hele vejen ind til Vemmingbund. Som regel et godt sted om foråret og ved let vestenvind.

|Det sker i Sønderjylland | Kontakt os Booking | dansk flag   German flag   engelsk flag

topbanner

faceog insta leftfaceog insta right

Danhostel Sønderborg Vollerup - Mommarkvej 22, 6400 Sønderborg
E-mail: vollerup@danhostel.dk   

Telefon:(+45) 74 42 39 90 åben mellem kl. 9.00 og 19.00
Copyright © 2023.    |   Made by  Logo Webdesign MidtAls 150 mobil  2023 

 Bedandbike Golf lystfisker Vandring  Smiley gul 847x274 300x97